Wet verplichte ggz

 

Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. De nieuwe wet vervangt de Bopz (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) en regelt de rechten en plichten van mensen die te maken krijgen met verplichte zorg in de ggz. Stelde de Bopz de gedwongen opname centraal, de Wvggz stelt de zorg centraal.

De zorg is patiëntvolgend; dit betekent bijvoorbeeld dat verplichte zorg kan worden toegepast op de plek waar de betrokkene zich bevindt, ook thuis. Ook is wettelijk vastgelegd dat dwang echt alleen in uiterste gevallen mag worden toegepast en zijn de rechten van de betrokkene(n) versterkt. De betrokkenheid van familieleden bij de uitvoering van onvrijwillige zorg is in de nieuwe wet nadrukkelijk omschreven.

Voor meer informatie zie links hieronder: