Werken bij GGZ WNB

 

Werken in de geestelijke gezondheidszorg is nooit saai!

We zijn sterk in mensenwerk. Jaarlijks vertrouwen ruim 6.500 cliënten erop dat we hen helpen bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische klachten. Daar zijn enthousiaste en betrokken medewerkers voor nodig,bij GGZ WNB werken er ruim 1100. We vinden het belangrijk om de zorg afgestemd op onze cliënten te organiseren. Niet alleen door hulpverleners zoals verpleegkundigen, therapeuten en psychiaters, maar ook mensen in de ondersteunende functies. Samen dragen zij hun steentje bij het herstel van cliënten.

20180529111111_werken.jpg

We bieden kwalitatief goede, betrouwbare zorg en dienstverlening aan cliënten, verwijzers en ketenpartners. Aan de basis hiervan staan onze collega’s: iedere dag zetten zij zich in voor de psychische gezondheid en veiligheid in de regio West-Brabant.

Herstelgerichte visie

Als medewerker van GGZ WNB ben je nooit uitgeleerd. De manier waarop we hier invulling aangeven vertrekt vanuit het gedachtengoed van de herstelgerichte visie. Deze visie is leidend voor hoe we in de organisatie met elkaar om gaan en wat we van elkaar mogen verwachten:

  • We gaan uit van onze eigen talenten en krachten. Je krijgt de kans om je eigen talenten en krachten te ontdekken, deze actief in te zetten en door te ontwikkelen.
  • We gaan er vanuit dat we het beste gedijen wanneer we werken vanuit eigen regie. Je krijgt de ruimte om binnen bepaalde kaders zelfstandig keuzes te maken, om mee te denken en om creatief en zelfstandig te werken in afstemming met collega’s.
  • We werken samen met collega’s binnen en buiten de eigen afdeling en zijn actief opzoek naar externe contacten. Je werkt graag samen, gaat respectvol om met collega’s en bent aanspreekbaar op je keuzes. Daarbij geef en vraag je regelmatig feedback aan collega’s, om van elkaar te leren.