SAP (Stichting Aanvullende Patiëntenzorg)

 

Welk doel heeft de Stichting Aanvullende Patiëntenzorg (SAP)?

20180529101856_sap_ark.jpg

De stichting financiert extra zorg die niet uit de reguliere middelen voor psychiatrische zorg betaald kan worden, zoals recreatieve doelen: dagje uit, korte vakantie, diner in het restaurant van de instelling en tuinieren. Omdat er geen openbaar vervoer beschikbaar is van en naar landgoed Vrederust, stelt de stichting auto’s ter beschikking. Met deze auto’s kan er vervoer van cliënten naar familie of bekenden, de binnenstad (shoppen, bezoek evenementen) en therapeutische faciliteiten geregeld worden. De SAP ondersteunt ook het onderhoud aan de kerk, de Ark. Inmiddels is het orgel al grondig opgeknapt en is door het verbeteren van de geluidsinstallatie de verstaanbaarheid prima. De kerkruimte wordt naast diensten, uitvaart- en huwelijksplechtigheden ook gebruikt voor concerten en congressen. Om de rehabilitatie van cliënten te ondersteunen huurt de SAP een pand in de binnenstad waarin een pottenbakkerij is gevestigd.

Waar komt het geld van de SAP vandaan?

Het fonds is gevoed door het eenmalig startkapitaal dat ter beschikking kwam toen de vereniging, die het Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust oprichtte, werd opgeheven in 1999. Er zijn legaten verkregen en schenkingen gedaan door (familieleden van) cliënten, rente van het kapitaal, bedrijven die voor GGZ WNB projecten uitvoeren en ondersteunen. Giften komen van o.a. collectes bij afscheidsrecepties en donaties van medewerkers via het eindejaarsgeschenk. Ook kan men het SAP sponsoren via de ‘Vrienden van Vrederust’. De opbrengsten van het gebruik van de Ark komen ook deels ten goede aan de SAP.

Wie besturen de SAP?

Het stichtingsbestuur is samengesteld uit vertegenwoordiging vanuit verschillende onderdelen van GGZ WNB: de Raad van Bestuur (voorzitter), vertegenwoordiging namens de Raad van Toezicht, Cliëntenraad, Personeelsvereniging en de Geestelijke verzorging van GGZ WNB.

20180529102318_sap_overzicht.jpg

Meer informatie en contact

Wil u meer informatie over SAP of Vrienden van Vrederust? Neem dan contact op met:

Lucas Jansen, bestuurslid SAP
filoxenia@home.nl
06-10444395

 

Wilt u gebruik maken van de Ark of een andere locatie van GGZ WNB? Neem dan contact op met onze Servicedesk Facilitair, via 0164-289026