Organisatie en bestuur

 

Organisatie

De zorg van GGZ WNB is georganiseerd in 8 Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE), die doelgroepgericht zijn samengesteld. Naast de RVE’s is een ZorgDienstenCentrum (ZDC) opgezet, dat vanuit één centraal punt zorgdiensten levert aan de verschillende RVE’s. De Basis GGZ ondersteunen wij vanuit een apart organisatieonderdeel met een eigen merknaam: GGZuidland.

De acht Resultaat Verantwoordelijke Eenheden zijn: Veranderingsgericht, Kinder- Jeugd- en Jongvolwassenen psychiatrie, FACT en WOZ (WoonOndersteunendeZorg) regio Bergen op Zoom, FACT en WOZ regio Roosendaal, Residentiële zorg, Ouderenpsychiatrie, Spoedzorgketen en Forensische psychiatrie en Licht Verstandelijk Beperkten.

De zorg die wij onze cliënten bieden wordt vanuit verschillende professionele disciplines ondersteund zoals het Beleidsbureau zorgkwaliteit en innovatie (BZI), Communicatie, Facilitair en vastgoed, Financiën, HR en Opleiding, Informatisering en automatisering.

Bestuur

GGZ WNB staat onder bestuurlijke leiding van de Raad van Bestuur, met de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie. Bestuur geschiedt in goed overleg met de adviesorganen binnen onze instelling.


De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden, welke gezamenlijk een collegiaal bestuur vormen.
  • Mevr. dr. C.M.J. (Ineke) Strijp-Braanker, lid Raad van Bestuur
  • Dhr. P.M.F.J.J. (Patrick) Knapen, psychiater, lid Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden.
  • Dhr. J.J. Hoogendoorn, voorzitter
  • Mevr. A. Heinen, vicevoorzitter
  • Dhr. M. Bekkers
  • Dhr. A. van den Wijngaard
  • Mevr. T. Adriaansen
  • Dhr. R. van Dam
  • De heer J. Schillemans, psychiater

Reglementen

Meerjarenstrategie en Besturingsvisie

In de Meerjarenstrategie beschrijft GGZ WNB de gekozen richting voor de jaren 2017 tot en met 2019. De Besturingsvisie vormt een belangrijke bron voor de manier waarop de GGZ WNB als organisatie wil werken.