Invoering Wet verplichte ggz (Wvggz)

Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. De nieuwe wet vervangt de Bopz (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) en regelt de rechten en plichten van mensen die te maken krijgen met verplichte zorg in de ggz. Stelde de Bopz de gedwongen opname centraal, de Wvggz stelt de zorg centraal.

Wat de invoering van deze wet betekent voor u, kunt u nalezen op deze pagina: https://www.ggzwnb.nl/wet-verplichte-ggz.html