Refereerochtend 15 oktober

Refereerochtend 15 oktober

Dinsdag 15 oktober staat een refereerochtend in De Ark op het programma. Philip Michielsen, A-opleider / Psychiater bij GGZ WNB is dagvoorzitter.

Programma:
09.00 – 10.15 uur eerste referaat
10.15 – 10.30 uur pauze
10.30 – 11.45 uur tweede referaat

Voor dit programma zijn accreditatiepunten aangevraagd bij NVvP, FGzPt, VSR en VVGN. De aanvraag is in behandeling.

Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Wilt u uw aanwezigheid per mail melden tot 8 oktober bij j.vanveldhoven@ggzwnb.nl Geef uw bigregistratienummer door als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

Eerste referaat
‘De vreemdeling in onszelf’ Over psychose vanuit een structuralistisch standpunt’.

Referent
Jos de Kroon, psychiater bij RVE Psychose, GGZ WNB.

Samenvatting
“Wanneer wij iets van de psychotische wereld willen begrijpen tot wie of wat moeten wij ons dan wenden? Tot de eindeloze opsomming van symptomen in de DSM-5? Tot Karl Jaspers in zijn Allgemeine Psychopathologie? Tot de Egopsychologie binnen de psychoanalytische beweging? Tot de cognitieve gedragstherapeut? Tot de neurowetenschappen? Mijn ervaring is dat wij overal bot vangen. De menswetenschappen zijn niet in staat gebleken de essentie van de psychose te begrijpen.

De psychiatrie staat op het gebied van de psychose met de mond vol tanden. Zij komt niet verder dan symptoombestrijding en wat gestamel over dopamine. De psychoticus onttrekt zich intussen aan het streven alles te willen beheersen. Dat blijkt telkens opnieuw in onze spreekkamer en in het maatschappelijk verkeer. De psychoticus blijft voor ons een vreemdeling. Het zou beter passen wanneer wij ons in dezen zouden laten onderwijzen door de psychoticus zelf. Of gaat dit te ver?

Bij het disciplineren van de psychoticus lopen wij voortdurend tegen onze machteloosheid aan.

Maar is die bizarre en angstaanjagende psychotische wereld ons wel zo vreemd? Hebben wij daar onbewust toch niet kennis van, maar willen het niet weten, het verbannen naar de onderwereld?

In deze lezing ga ik op zoek naar deze onderwereld en ik zou willen dat Dante Alighieri mijn leidsman was. Wij zullen deze infernale reis zonder hem moeten aanvangen. Ik zal met u afdalen in de onderwereld en dat met een structuralistisch kompas volbrengen. Ik begin mijn zoektocht bij mijzelf op zoek naar de vreemdeling in mijzelf.”

Leerdoel en relevantie
Kennis nemen van de psychopathologie van de psychose.

Doelgroep
Psychiaters (i.o.), (verslavings-)artsen, psychologen, psychotherapeuten (i.o.), SPV-ers en verpleegkundig specialisten (i.o.) van GGZWNB en belangstellenden van buiten.

Tweede referaat
‘Emotional Freedom Techniek: een alternatief voor benzo’s?’

Referent
Raju Boedt, KNMG verslavingsarts bij GGZ WNB.

Samenvatting
Benzo’s worden vaak voorgeschreven als dempende middelen. We laten ons vaker overhalen om benzo’s voor te schrijven. Mede door andere factoren blijven cliënten langer dan nodig aan de benzo’s.

Anderzijds zijn we er ons bewust van dat benzo’s ook verslavend werken indien ze niet kort worden voorgeschreven.

Wat zijn dan de alternatieven om onze cliënten rustig te krijgen?

Tijdens het referaat wordt Emotional Freedom Techniek als een mogelijke alternatief besproken.

Leerdoel en relevantie
Het leerdoel van dit referaat is om nogmaals na te denken over ons voorschrijfgedrag van benzo’s. Anderzijds om alternatieven aan te bieden om rust te vinden, zoals EFT.

De relevantie is om cliënten te beschermen tegen andere mogelijke verslavende geneesmiddelen, zoals benzo’s door cliënten stimuleren op initiatief nemen. Ze moeten namelijk zèlf de techniek van EFT toepassen. Je spreekt cliënten ook aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd leer je cliënten gebruik te maken van natuurlijke beloners om rust te ervaren.

Doelgroep
Artsen, psychiaters (i.o.), klinisch psychologen (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.) en verslavingsartsen.