Raad van Toezicht weer compleet

GGZ WNB benoemt 4 nieuwe leden Raad van Toezicht

Met de komst van Jan van den Bos is de Raad van Toezicht (RvT) van GGZ Westelijk Noord-Brabant weer compleet. Jan van den Bos is per 1 mei toegetreden. Eerder werden Olvi Zanin (per 1 december 2018), Anke Meijs (1 maart 2019) en Rens van den Oever (1 maart 2019) al benoemd als nieuwe leden van de RvT. Met de komst van de vier nieuwe leden wordt respectievelijk invulling gegeven aan de volgende gewenste expertisegebieden: gemeentelijk-sociaal domein, financiën, zorg en cliëntperspectief.


Benoemingen

  • Jan van den Bos (1955), werkzaam als Inspecteur-generaal ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, beschikt over een groot politiek netwerk op provinciaal en landelijk niveau en heeft kennis van de procesgang bij centrale en decentrale overheid, zoals de provincie. Zijn netwerk vormt een belangrijke meerwaarde gelet op de plannen van GGZ WNB die gericht zijn op een bovenregionaal karakter.
  • Olvi Zanin (1958), algemeen en financieel interimmanager, is benoemd op basis van zijn financiële deskundigheid in de zorg. Hij heeft kennis van de ontwikkelingen in de zorg en de positionering van banken, zorgverzekeraars en overheden en heeft ervaring met transformerende zorginstellingen. Hij is voorzitter van de auditcommissie en heeft Mart Bekkers opgevolgd  die per 30 november 2018 gestopt is.
  • Anke Meijs (1948) is psychiater en heeft de zorginhoudelijke expertise die gewenst en noodzakelijk is voor de zetel ‘zorg’. Daarnaast heeft ze veel ervaring als bestuurder en toezichthouder en ruime ervaring met verandertrajecten.
  • Rens van den Oever (1960) is voorgedragen door de cliëntenraad en vult de positie in die na het overlijden van Trinette Adriaansen - van Nispen op 6 mei 2018 is ontstaan. De heer Van den Oever is teamchef bij de politie en heeft specifieke ervaring in en visie op het vertegenwoordigen van cliënten.

Bestuursvoorzitter Ineke Strijp: “Ik ben blij dat er op korte termijn vier nieuwe leden zijn aangetrokken, ieder met hun eigen kennis, om GGZ WNB verder op weg te helpen naar een stabiele en toekomst-bestendige organisatie. Met de nieuwe samenstelling is er een brede fundering gelegd voor de vraagstukken die we in de toekomst moeten behandelen.”

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Rob van Dam is de huidige zittende voorzitter, zijn eerste termijn loopt tot mei 2020. Vetrekkende leden Anouk Heinen en Adry van den Wijngaard stoppen  in het derde kwartaal van 2019 nadat er een adequate overdracht heeft plaatsgevonden.