Effect-onderzoek groep ‘Niet meer door het Lint’

Effect-onderzoek groep ‘Niet meer door het Lint’

Sinds 2013 wordt er binnen GGZWNB onderzoek gedaan naar effecten van de behandeling ‘Niet meer door het Lint’. Dit is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor mannen met agressieproblematiek. De onderzoeksopzet is getoetst en goedgekeurd door een METC en staat geregistreerd onder onderzoeksnummer NL60187.068.17.

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de invloed die verschillende factoren kunnen hebben op het behandeleffect. Hierbij wordt gekeken naar de invloed van persoonlijkheidsproblematiek, kenmerken van de agressie, motivatie, de manier waarop de behandeling wordt uitgevoerd en cliënttevredenheid.

Daarnaast kan de aan- of afwezigheid van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) - klachten van invloed zijn op het behandeleffect. Om dit te kunnen onderzoeken wordt momenteel gestart met een experimenteel onderzoek gericht op stress/arousal en cognitieve vertekening.

Om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren zijn wij op zoek naar cliënten die geïndiceerd zijn voor het programma ‘Niet meer door het Lint’ en die tevens willen deelnemen aan ons onderzoek.

Graag vragen wij hierbij uw medewerking.

Ruimte

De groep ‘Niet meer door het Lint’ wordt bij GGZ WNB sinds 2001 gegeven. De groep is geïndiceerd voor zowel mannen waarbij er sprake is van huiselijk geweld als mannen die vooral algemeen geweld vertonen. Op dit moment is er ruimte voor nieuwe aanmeldingen, er is geen wachttijd voor behandeling binnen het agressieprogramma.

Mocht u patiënten hebben die geïndiceerd zijn voor een agressiebehandeling en die mogelijk bereid zijn om deel te nemen aan onderzoek, dan zien wij uw verwijzing graag tegemoet. Cliënten zullen door ons uitgebreid worden voorgelicht over het onderzoek. Uiteraard staat het mensen vrij om wel of niet aan het onderzoek deel te nemen en zal het niet deelnemen aan het onderzoek geen invloed hebben op (het verloop van) de behandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma ‘Niet meer door het Lint’ kunt u terecht bij:

  • Arno van Dam, tel.nr. 0164-289120, email a.vandam@ggzwnb.nl
  • Stijn van Gaalen, tel.nr. 0164-289110, email s.vangaalen@ggzwnb.nl

Voor meer informatie over het onderzoek naar het programma kunt u terecht bij:

  • Carola van Tilburg, tel. nr. 0164-289110, email c.vantilburg@ggzwnb.nl
  • Coby Pijpers, tel. nr. 0164-289110, email co.pijpers@ggzwnb.nl