GGZ WNB opent De Steiger: Herstelplaats voor cliënten die langdurig zijn opgenomen

GGZ WNB opent De Steiger:
Herstelplaats voor cliënten die langdurig zijn opgenomen

Met de onthulling van de naam ‘De Steiger’ is op 16 april 2018 de Herstelplaats van GGZ WNB officieel geopend. Binnen De Steiger wil GGZ WNB cliënten die langdurig zijn opgenomen helpen om te werken aan hun herstel. Naast de reeds bestaande activiteiten is er ruimte voor laagdrempelige inloop en de ontmoeting met anderen, waarbij er aandacht is voor het eigen verhaal van de cliënt als vertrekpunt voor het weer oppakken van de eigen regie. De cliënt krijgt daarbij ondersteuning van een team, waarin ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis van zowel de cliënt als van anderen heel nadrukkelijk een plaats krijgen. Daarmee maakt GGZ WNB een vernieuwende en uitdagende keuze.

Cliënt aan het roer
GZ-psycholoog in opleiding tot specialist Monique Veraart is enthousiast over het nieuwe concept. “Het gaat hier om zowel een uitbreiding van het herstelgericht werken als het beter onder de aandacht brengen hiervan. Het samen creëren van een omgeving die het herstel ondersteunt kan grote meerwaarde hebben op de diversiteit en de kwaliteit van het aanbod van onze behandelingen. Met elkaar - cliënt, naasten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners en de maatschappij - zoeken we naar de verbinding, waarbij de cliënt steeds aan het roer blijft staan. Een belangrijk doel daarbij is het vergroten van het zelfvertrouwen, het plezier en de hoop van de cliënt.”

Over het behandelaanbod
De dagbesteding van GGZ WNB is een belangrijk onderdeel van het herstelproces van de cliënt en sluit aan bij de wensen, keuzes en doelen van de cliënt. Bij de uitvoering hiervan worden de richtlijnen en doelen, zoals beschreven in de ART (Actieve heRstel Triade) methodiek nagestreefd. Afhankelijk van de (veranderende) vraag van de cliënt is het aanbod voortdurend in het ontwikkeling. Daarbij kan gedacht worden aan het toewerken naar het doen van activiteiten (vrijwilligerswerk/betaald werk) buiten het GGZ-terrein en het samenwerken met anderen (ketenpartners).

Onderverdeling behandelaanbod
Het behandelaanbod is onderverdeeld in vier pijlers:

  1. Arbeid en participatie, bijvoorbeeld werken in de boekbinderij of de fietsenmakerij.
  2. Herstelgroepen/zingeving/training, bijvoorbeeld deelname aan de herstelgroep Back2You en geestelijke verzorging.
  3. Creatieve vrijplaats, bijvoorbeeld het volgen van de cursus speksteen bewerken.
  4. Beweging, bijvoorbeeld deelname aan een wandelgroep.