Dr. Jean-Luc Klompenhouwer nieuwe zorginhoudelijk directeur bij GGZ WNB

Met ingang van 1 maart 2018 treedt de heer dr. J.L. (Jean-Luc) Klompenhouwer toe tot de bestuursraad van GGZ WNB. De heer Klompenhouwer zal gedurende één tot maximaal twee jaar de functie vervullen van zorginhoudelijk directeur. In die tijd zal binnen GGZ WNB worden bezien hoe de definitieve topstructuur in de toekomst wordt vormgegeven.

De heer Klompenhouwer was hiervoor onder andere als lid van de Raad van Bestuur en psychiater verbonden aan GGZ-instellingen Yulius, De Grote Rivieren en Kliniek Overwaal (inmiddels opgegaan in stichting Pro Persona), het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en het Erasmus MC.

De voltallige bestuursraad van GGZ WNB wordt gevormd door:

  • Ineke Strijp, bestuurder (sinds augustus 2016).
  • Jean-Luc Klompenhouwer, zorginhoudelijk directeur.
  • Corette van Dijke, manager bedrijfsvoering zorg (sinds januari 2018). Corette werkte hiervoor in diverse rollen (financieel, bedrijfsmatig en inhoudelijk) bij onder andere het Erasmus MC, Achmea en het Dr. Leo Kannerhuis.
  • Rob Mak, manager finance en control (sinds augustus 2017). Rob werkte hiervoor onder andere in het bankwezen en in diverse zorginstellingen (waaronder ziekenhuizen en andere GGZ’s).
  • Saskia Nieuwenhuize, bestuurssecretaris (sinds april 2011).
  • Annie Jochems, bestuurssecretaresse.