Belangrijk bericht van de Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant

"Vanwege gezondheidsredenen werkt Patrick Knapen, bestuurder van GGZ WNB, sedert enige tijd halftijds. De ruimte die nodig is voor zijn herstel is niet te combineren met de druk en de eindverantwoordelijkheden van zijn functie. Om die reden is besloten dat Knapen met ingang van 1 oktober terugtreedt als statutair bestuurder. Hij zal de komende maanden in het kader van continuïteit en overdracht wel deel blijven uitmaken van de bestuursraad geleid door bestuurder Ineke Strijp-Braanker.

Jan Hoogendoorn,

Voorzitter Raad van Toezicht"