Bezoekersregeling voor opgenomen cliënten

Bezoekersregeling voor opgenomen cliënten

Om het besmettingsrisico van het coronavirus zo klein mogelijk te houden is het voor cliënten die verblijven op Landgoed Vrederust tot nader order niet meer mogelijk om bezoek te ontvangen.

Wij begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar we achten deze noodzakelijk om gehoor te geven aan de oproep om alles af te schalen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het virus. Wij stellen de veiligheid en gezondheid van onze cliënten, bezoekers en medewerkers voorop en hopen op deze manier verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Na 28 april bekijken wij naar aanleiding van de adviezen vanuit het RIVM of deze maatregelen gehandhaafd moeten blijven of dat ze afgebouwd kunnen worden.