Sluiting poliklinische locaties, zorg gaat zoveel mogelijk telefonisch/online door

Sluiting poliklinische locaties, zorg gaat zoveel mogelijk telefonisch/online door

Naar aanleiding van de nieuwe en strengere richtlijnen vanuit het RIVM inzake het coronavirus, hebben we moeten besluiten om per direct alle poliklinische locaties in Bergen op Zoom, Roosendaal en Halsteren te sluiten. Ook worden huisbezoeken tot een minimum beperkt. Behandelingen gaan waar mogelijk zoveel mogelijk telefonisch of online door. Deze maatregelen blijven vooralsnog tot en met 6 april aanstaande van kracht.

Telefonische en/of online zorg
Wij willen onze zorg zoveel mogelijk, daar waar het kan, telefonisch of via het patiëntenportaal MijnGGZWNB.nl door laten gaan. De poliklinische cliënten worden daarom door hun behandelaar gebeld. Per persoon bekijken we wat er nodig is om de komende weken goed door te komen. Indien nodig wordt met de regiebehandelaar overlegd.

De werkwijze voor crisissituaties, intensieve thuisbehandeling en voor cliënten die verplichte zorg ontvangen blijft ongewijzigd.

De volgende locaties sluiten voorlopig hun deuren:

  • Locatie Laan van Brabant in Roosendaal
  • Locatie Louis Porquinlaan in Bergen op Zoom
  • Dagopvang Ouderen Roosendaal en Bergen op Zoom
  • Polikliniek op Landgoed Vrederust
  • Ambulante afdeling van de Schelde in Bergen op Zoom
  • •Dagactiviteitencentra en inloop van GGZ WNB op diverse locaties in de regio

Wij doen dit om de veiligheid en gezondheid van cliënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen, en zo het risico van verdere verspreiding van het virus optimaal tegen te gaan.

Wij begrijpen dat bovengenoemde maatregelen ingrijpend zijn, maar we achten ze noodzakelijk om gehoor te geven aan de oproep om alles af te schalen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het virus. Ook kunnen wij op deze wijze zorgen dat onze kritische zorgprocessen in stand blijven. Wij doen er alles aan om onze zorgverlening zo goed mogelijk te kunnen blijven aanbieden, al is dit soms op een andere manier dan men van ons gewend is. Na 6 april bekijken wij naar aanleiding van de adviezen vanuit het RIVM of deze maatregelen gehandhaafd moeten blijven of dat ze afgebouwd kunnen worden.

Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie, veelgestelde vragen en onze maatregelen met betrekking tot het coronavirus op deze pagina. Wij volgen hierin de adviezen van het RIVM.

Cliënten die vanwege het coronavirus in quarantaine of thuisisolatie zitten attenderen we graag op de hulplijn van het Rode Kruis voor ondersteuning. Deze is te bereiken via telefoonnummer 070 - 445 5888.


MIND Korrelatie ondersteunt mensen met psychische problemen. De periode waar we nu in verkeren is voor velen stressvol. Als je te maken hebt met psychische klachten kan dit nog eens extra gelden. De collega’s van MIND Korrelatie helpen graag en zijn elke dag tussen 9.00 en 18.00 bereikbaar voor hulp en advies. Kijk op www.mindkorrelatie.nl of bel 0900-1450.