Refereerochtend over trauma op dinsdag 3 maart 2020

Refereerochtend over trauma op dinsdag 3 maart 2020

Kom naar onze refereerochtend op dinsdag 3 maart aanstaande. Onderwerp: ‘Trauma hier, trauma daar, trauma overal?’ 

Als je trauma’s of beschadigende ervaringen wilt behandelen kan dat op verschillende manieren en hangt het af van de klachten en de diagnose. Tijdens deze refereerochtend staan we stil bij therapievormen zoals NET, een vorm van CGT, schematherapie en meer. Wanneer kies je voor welke aanpak? Anja van Borssum Waalkes, Gz-psycholoog en EMDR practitioner is dagvoorzitter.

Deelname is gratis. Gezien het beperkt aantal plaatsen is aanmelden wenselijk. Dit kan tot 24 februari bij j.vanveldhoven@ggzwnb.nl. Geef je bigregistratienummer door als je in aanmerking komt voor accreditatiepunten. De ochtend vindt plaats in de Ark, het kleine witte kerkje aan het Noachpad 1 (Landgoed Vrederust) in Halsteren.

Programma:

09.00 - 10.15 uur => deel 1
10.15 - 10.30 uur => pauze
10.30 - 11.45 uur => deel 2

Voor dit programma wordt accreditatie aangevraagd bij NVvP, VVGN, FGzPt, VSR en SRVB. De aanvraag is in behandeling.

Samenvatting:
We spreken over trauma als er een herkenbaar heftige gebeurtenis heeft plaats gevonden zoals auto ongelukken, branden, verkrachting, overval, mishandeling etc. Helaas zijn deze trauma’s soms deel van ons leven. Als er na zo’n gebeurtenis een trauma- of stressor gerelateerde stoornis ontstaat is dat een teken dat de traumatische ervaring niet (geheel) verwerkt werd en zullen we traumabehandeling inzetten. De richtlijnen, die altijd wat achter lopen (2009) schrijven CGT en EMDR voor als meest bewezen en effectieve behandelingen bij PTSS.

We passen traumabehandeling ook meer en meer toe bij andere diagnoses dan alleen PTSS. Beschadigende ervaringen kunnen leiden tot aanpassingsstoornissen, depressies, angststoornissen, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen e.a. Als je trauma’s of beschadigende ervaringen wilt behandelen kan dat op verschillende manieren en hangt af van de klachten en de diagnose. Vandaag zullen we ook stil staan bij andere therapievormen zoals NET, een vorm van CGT, schematherapie e.a. Wanneer kies je voor welke aanpak? De lezingen tijdens deze ochtend zetten ons mogelijk op een spoor.

Sprekers en onderwerpen
Marijke Feijtel, psychotherapeut en supervisor NVP en EMDR verzorgt de inleiding over trauma en PTSS en trauma in diverse andere aandoeningen, de richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek naar trauma en psychoses, trauma en gedragsstoornissen en mogelijke toepassingsgebieden.

Nelleke Aerts, psychotherapeut en supervisor NVP, schematherapie en CGT en Chantalle Thevissen, Gz-psycholoog en psychotherapeut i.o.: Binnen traumahulpverlening wordt volgens de richtlijnen gewerkt met EMDR en Imaginaire exposure. Recente onderzoeken (Arntz) wijzen uit dat Schematherapie en m.n. Imaginaire Rescripting goede resultaten scoren. Wanneer zet je Imaginaire Rescripting in en wanneer EMDR, en hoe kun je deze beide combineren.

We leggen in dit referaat kort uit wat schematherapie is, de plaats van traumaverwerking binnen schematherapie, de therapeutische relatie en schema’s van therapeuten met de valkuilen en hoe we de keuze hebben gemaakt om meer samen te gaan werken.

Anke de Moor, Gz-psycholoog, psychotherapeut i.o. en Lineke de Vries, PMT: Het behandelen van ernstige en complexe posttraumatische stressstoornis kan sneller, intensiever en effectief behandeld worden. GGZ-instellingen Centrum45, Reinier van Arkel, Trauma Centrum Nederland, Psytrec en Altrecht bieden al intensieve traumabehandelingen aan voor patiënten met ernstige PTSS. De eerste onderzoeken naar dergelijke programma’s zijn veelbelovend. Zo vond Van Woudenberg et al. (2019) in hun onderzoek dat het effectief is voor mensen die lijden aan ernstige PTSS. Deze intensieve trajecten worden zelfs geassocieerd met lage drop-out cijfers.

ITT (intensief traumatraject: EMDR en PMT, ) Hoe ziet een ITT eruit, met verschillende therapeuten? Voor wie is een intensief traject geïndiceerd, en welke voorwaarden moet het voldoen? Wat is het verschil met een klinisch ITT (zoals psytrec), welke voor- en nadelen? Hoe verhoudt dit traject zich tot de behandelrelatie en de totale behandeling. Wat is het voordeel voor de client en voor de behandelaar?

Aniek Demandt, basispsycholoog en Coby Pijpers, Gz-psycholoog i.o.: NET (narratieve exposure therapie), wat is het, hoe werkt het, voor wie is het geïndiceerd? Welke voordelen biedt het werken met twee therapeuten met één client? De betekenis van de outsider witness.

Anja van Borssum Waalkes, Gz-psycholoog en EMDR practitioner is enkele jaren geleden gestart met het aanbieden van een intensief ambulant traumatraject wat uitstekende resultaten gaf voor cliënten en EMDR therapeuten die meer plezier in hun werk ervoeren. Inmiddels is zij bereid gevonden om haar expertise bij GGZ WNB in te zetten en zijn er al wat intensieve behandelingen opgestart op verschillende afdelingen, die verder toegelicht zullen worden.

Leerdoel en relevantie
Aandacht voor traumabehandeling en de verschillende therapievormen.

Doelgroep
Psychiaters (i.o.), (verslavings-)artsen, psychologen, psychotherapeuten (i.o.), SPV-ers, verpleegkundig specialisten (i.o.) en vaktherapeuten van GGZ WNB en belangstellenden van buiten.

Tot ziens op 3 maart tijdens deze interessante ochtend. Noteer ook onze andere refereerochtenden voor 2020 in je agenda. Deze zijn op donderdag 11 juni, dinsdag 6 oktober en donderdag 17 december. Meer info volgt later.