Bent u niet tevreden? Maak uw klacht kenbaar


We horen het natuurlijk graag als u tevreden bent over onze zorg. Maar ook als u niet tevreden bent of een klacht heeft. Wij vinden het belangrijk dat u zich gehoord voelt en dat uw ontevredenheid wordt besproken. Uw ervaring kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze zorg.

Waar kunt u terecht
De snelste en beste manier om uw klacht aan te pakken, is door het te bespreken met degene waarover u een klacht heeft. U kunt ook voor ondersteuning terecht bij een behandelaar, leidinggevende, de PVP (patiënt vertrouwenspersoon) of FVP (familie vertrouwenspersoon).

Klachtenfunctionaris
Als u het lastig vindt om de klacht zelf te bespreken met de direct betrokkenen, kunt u terecht bij de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en zal met u meedenken over hoe de klacht opgelost kan worden. Zij kan contact leggen en zorgen dat de klacht op de juiste plek terecht komt. Desgewenst kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en degene(n) over wie u klaagt. De klachtenfunctionaris bespreekt met u wat de klachtbehandeling heeft opgeleverd. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kunt u met de klachtenfunctionaris andere manieren bespreken om de klacht op te lossen.

De klachtenfunctionaris is onpartijdig, niet werkzaam bij GGZ Westelijk Noord-Brabant, en ondersteunt alle betrokkenen bij het zoeken naar een oplossing.

De klachtenfunctionaris, Elke de Beyer, kunt u bereiken via:

20190912140343_Elke_de_Beyer.jpg

Om uw onvrede/klacht te uiten kunt u uw klacht melden middels het formulier op de website. Of ons bellen of mailen.

Klachtencommissie
Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost via de klachtenfunctionaris, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van GGZ WNB.  Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en behandelt ingediende klachten door middel van een hoorzitting en geeft over de afhandeling daarvan advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt daarover vervolgens een besluit.

BOPZ klachten (gedwongen opname) en klachten over jeugd GGZ
De klachtencommissie behandelt ook klachten over (gedwongen) zorg en behandeling van onvrijwillig opgenomen cliënten (BOPZ) en klachten over jeugd GGZ. U kunt de klacht schriftelijk indienen bij:
Klachtencommissie Cliënten GGZ WNB
Postbus 371
4600 AJ Bergen op Zoom
of mailen naar klachtencommissie@ggzwnb.nl.

Voor meer informatie vragen wij u contact op te nemen met het secretariaat via 0164-289100.

Meer informatie

Meer informatie over de klachtenbehandeling bij GGZ WNB lees je in

de folder: Bent u niet tevreden?

en het document: Klachtenregeling Cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant