Preventie

 

Waarom preventie?

20180528121859_kind-super.jpgWat is preventie? Waarom is het belangrijk?

 

Wanneer iemand psychische problemen heeft, kan die persoon daarvoor worden behandeld. Maar psychische problemen ontwikkelen zich in een aantal fasen. Mensen zijn niet meteen ziek. Er zijn allerlei omstandigheden die invloed hebben op de ontwikkeling van een psychisch probleem. Bijvoorbeeld: sociale relaties, de omgeving waarin iemand opgroeit of leeft en de gebeurtenissen waar iemand mee te maken krijgt.

 

Preventie is een manier om psychische problemen te voorkomen, te beperken of te helpen om erger te voorkomen. Door in een vroeg stadium (bijvoorbeeld al bij kinderen en jongeren) preventieve activiteiten in te zetten, kan de kans op (grotere) problemen in de toekomst worden beperkt.

Voor wie?

 

Bij preventie proberen we al in een zo vroeg mogelijk stadium psychische problemen te voorkomen. Daarom richten de meeste preventie activiteiten zich op kinderen en jongeren. Sommige kinderen en jongeren lopen een groter risico om psychische problemen te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat familieleden een psychische stoornis en/of verslaving hebben en dit invloed heeft op de omgeving waarin het kind opgroeit. Ook verandert er veel in de puberteit, zowel lichamelijk als psychisch, waardoor er sneller problemen ontstaan.

 

GGZ Westelijk Noord-Brabant biedt specifiek preventie activiteiten voor:

 • kinderen van ouders met psychische problemen en/of een verslaving
 • broers en zussen van kinderen met psychische problemen
 • kinderen die getuige zijn geweest van forse spanningen en conflicten in de thuissituatie
 • aanstaande brugklassers die op de basisschool kampen met problemen (pesten, ruzie, alleen staan)
 • ouders met psychische problemen en/of een verslaving die vragen hebben over de opvoeding van hun kinderen

Daarnaast bieden we gastlessen over psychische problemen, die specifiek gericht zijn op jongeren, docenten en mentoren in het middelbaar (beroeps)onderwijs.

Financiering preventie

 

Preventie activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeenten in onze regio delen onze visie dat preventie belangrijk is en stellen al een aantal jaar een subsidie beschikbaar voor preventie activiteiten. Dit wordt per jaar en per gemeente afgesproken, dat betekent dat het aanbod in verschillende gemeenten soms anders kan zijn.

 

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de gehele jeugd ggz. Dit betekent dat zij naast preventie, ook behandeling van kinderen en jongeren met psychische problemen vergoeden. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze preventiemedewerker, zie hieronder voor de contactgegevens.

Onze werkwijze

Aanmelden geen verwijzing nodig

 

Aanmelden kan direct bij de preventiemedewerkers van GGZ WNB (contactgegevens onderaan deze pagina).

 

De preventie activiteiten van GGZ WNB zijn voor iedereen toegankelijk. Dat betekent dat er geen verwijzing, van bijvoorbeeld een (huis)arts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), nodig is om deel te kunnen nemen aan deze activiteiten. Natuurlijk kan het wel zo zijn dat je doorverwezen wordt door een arts, behandelaar of het CJG. In dat geval houden we de verwijzer op de hoogte van het traject en/of betrekken we deze bij de afronding van het traject.

Kennismaking

 

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek met één van onze preventiemedewerkers. In dit gesprek wordt bekeken welke preventie activiteit bij jouw (gezins-)situatie past en of dit het juiste moment is om hieraan deel te nemen. Aan de hand van de uitleg kun je zelf beslissen of je (kind) deel gaat nemen aan de activiteiten.

Lotgenotengroepen

 

 

Omdat de preventie activiteiten vanuit een subsidie van de gemeente vergoed worden, leggen wij geen dossier aan over de deelnemers. Dat betekent dat wij, behalve onze administratie tijdens het traject, geen gegevens in het Elektronisch Patiënten Dossier van GGZ WNB invoeren. Na afloop van het traject bewaren wij de gegevens niet, maar vernietigen wij onze administratie.

 

Preventie activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Om de subsidie die wij krijgen aan te vragen en te verantwoorden, geven wij de gemeente algemene informatie over het verloop van de preventie activiteiten. Daarbij maken wij niet aan de gemeente bekend welke personen deelnemen.

Vertrouwelijkheid

 

Vanzelfsprekend gaan hulpverleners (en eventuele groepsleden) vertrouwelijk om met de informatie die gedeeld wordt. We spreken met elkaar af dat wat tijdens de bijeenkomsten of afspraken wordt verteld, niet wordt doorverteld. Wij handelen altijd overeenkomstig de geldende wetgeving, hiertoe zijn we uiteraard verplicht.

Kosten preventie activiteiten

 

 

Er zijn voor deelnemers in principe geen kosten verbonden voor de deelname aan preventie activiteiten. Deze worden volledig vergoed vanuit een subsidie van de gemeente. Soms kan er een kleine bijdrage gevraagd worden voor een werkboekje of gezamenlijke activiteit.

 

Preventieaanbod


Voor wie?

 

 

De lotgenotengroep ‘KOPP/KVO’ is bedoeld voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO). Er is een groep voor kinderen van 8-12 jaar en een groep voor jongeren van 12-18 jaar.

Doel

 

 

 

Het doel van de ‘KOPP/KVO’ groep is het voorkomen van psychische problemen en/of verslaving bij kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslaving.

Werkwijze

 

 

 

De KOPP/ KVO groep is een doe-praatgroep. In deze groep wordt er in vertrouwen gepraat, maar worden er ook leuke dingen gedaan.

 

In de groep wordt gepraat over vragen als:

 • Wat is een psychisch probleem?
 • Wat is een verslaving?
 • Hoe vertel ik het mijn vrienden en vriendinnen?
 • Kan ik er op school over praten? En met wie dan?
 • Met wie zou je nog meer kunnen praten als je je rot voelt?
 • Moet je je andere broertjes of zusjes helpen? (vooral in groep 12-18 jaar)
 • Hoe kan ik mijn ouder beter begrijpen? (vooral in groep 12-18 jaar)
 • Hoe kan ik gemakkelijker mijn gevoelens met mijn ouders of omgeving delen? (vooral in groep 12-18 jaar)

Belangrijk is de afspraak dat wat in de groep vertelt wordt in de groep blijft. Hoe we omgaan met vertrouwelijke informatie, lees je op deze pagina.

Na aanmelding voor de KOPP/KVO groep, neemt een preventiemedewerker contact op met de ouders van het betreffende kind. In overleg met ouders wordt er een huisbezoek gepland. Hierin komt een preventiemedewerker van GGZ WNB met een collega van Novadic Kentron kennismaken met het gezin. Meer informatie over het kennismakingsgesprek lees je op deze pagina.

Wat kinderen zeggen over hun deelname aan de ‘KOPP/KVO’ lotgenotengroep:

Het is fijn om te praten met anderen die hetzelfde meemaken en die je begrijpen.

De tips die ik vanuit de groep heb gekregen, zijn heel fijn.

Ik weet nu beter wat mijn moeder precies heeft en waarom ze vaak boos is.

Voor wie?

De lotgenotengroep ‘Brussen’ (broers-zussen) is bedoeld voor kinderen die opgroeien met een broer of zus die psychische problemen heeft, zoals (een vorm van) autisme of ADHD. Er is een groep voor kinderen van 6-9 jaar en een groep voor kinderen van 9-12 jaar.

Doel

Het doel van de ‘Brussen’-groep is dat kinderen leren omgaan met de psychische problemen van hun broer of zus, waardoor kan worden voorkomen dat er bij het kind zelf problemen ontstaan.

Werkwijze

In de groep kunnen de kinderen hun verhaal kwijt. Het is niet altijd gemakkelijk om een broer of zus (‘brusje’) te zijn van een kind met psychische problemen. De kinderen groeien op in een gezin waar het er net iets anders aan toegaat dan bij andere kinderen thuis. Soms is dat leuk, soms helemaal niet. Sommige kinderen maken zich zorgen over hun broer of zus. Of om hun ouders. Anderen voelen zich soms alleen, boos of verdrietig. Daardoor kunnen zij zélf problemen krijgen. Een keer praten met kinderen van hun eigen leeftijd die hetzelfde meemaken, kan dan een hele steun zijn.

Het draait in de groep niet om de broer of zus met de problematiek, maar om het betreffende kind en hoe het zich voelt. De volgende onderwerpen worden besproken:

 • de gevoelens die je hebt over je broer of zus;
 • informatie over de problemen die je broer of zus heeft;
 • opkomen voor jezelf;
 • omgaan met moeilijke situaties.

Er wordt niet alleen gepraat. Juist door het doen van creatieve activiteiten worden vaardigheden aangeleerd en inzichten verkregen.

Belangrijk is de afspraak dat wat in de groep vertelt wordt in de groep blijft. Hoe we omgaan met vertrouwelijke informatie, lees je op deze pagina.

Na aanmelding voor de ‘Brussen’-groep, ontvangen ouders van het betreffende kind een uitnodigingsbrief of neemt een preventiemedewerker contact met hen. In overleg met ouders wordt er een kennismakingsgesprek gepland. Meer informatie over het kennismakingsgesprek lees je op deze pagina.

Wat ouders zeggen over de deelname van hun kind aan de ‘Brussen’ lotgenotengroep:

Na de cursus geeft mijn kind vaker zelf aan dat er iets gebeurt, wat ze vervelend vindt.

Mijn kind heeft geleerd dat ook andere kinderen een ‘bijzonder’ gezin hebben.

Wat jongeren zeggen over hun deelname aan de ‘Brussen’ lotgenotengroep:

Ik vond het fijn om samen te zijn met iedereen en te praten over de problemen.

Ik vind het fijn om te merken dat ik niet de enige ben met een ‘bijzonder’ zusje.

Fijn dat ik geleerd heb hoe ik om moet gaan met mijn broer, zodat hij niet boos wordt.

Voor wie?

De ‘Ben je gek?!’ gastlessen zijn specifiek gericht zijn op jongeren, docenten en mentoren in het middelbaar (beroeps)onderwijs.

Waarom?

In Nederland kampen tienduizenden jongeren tussen 16 en 25 jaar met psychische problemen. Dit aantal neemt toe. In iedere klas zitten leerlingen met depressieve gevoelens, ADHD, eetproblemen of overmatige angsten. Deze problemen zijn van invloed op het functioneren van de jongere thuis, op school en in de vrije tijd. Veel van deze problemen blijven verborgen, met alle nare gevolgen van dien.

Problemen? Praat erover!

Jongeren praten niet gauw over psychische problemen, het is niet ‘stoer’ of not done. Erover praten maakt kwetsbaar en dat willen jongeren niet zijn. Ook docenten en mentoren in het onderwijs ervaren vaak dat het moeilijk is om een gesprek hierover aan te gaan.

Als hulpmiddel heeft Fonds Psychische Gezondheid het lespakket ‘Ben jij gek?!’ ontworpen. ‘Ben jij gek?!’ haalt psychische problemen uit de taboesfeer. Wat is ‘gek’ en wat is ‘normaal’? Door welke oorzaken komen jongeren in psychische problemen en hoe kan je iemand helpen?

De gastlessen en het lessenpakket ‘Ben jij gek?!’ bieden een antwoord op deze vragen en meer. Het leidt tot meer openheid en stimuleert jongeren eerder aan de bel te trekken bij psychische problemen. Het kan leerlingen ook van pas komen in hun toekomstige werk.

Over de gastlessen

In samenwerking met Novadic Kentron en onze ervaringsdeskundigen, hebben we dit lespakket in een nieuw jasje gestoken. Momenteel nemen verschillende scholen deel aan het Ben jij Gek?! Project. De gastlessen zijn bedoeld voor jongeren van 16-25 jaar. Daarmee zijn de lessen zowel geschikt voor laatstejaars leerlingen op het middelbaar onderwijs, als leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Voor meer informatie of het aanvragen van gastlessen, kunt u contact opnemen met Aafke Bakx, via de contactgegevens op deze pagina.


Meer informatie en contact

Contact

Heb je vragen, wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Aafke Bakx, medewerker Jeugdpreventie
a.bakx@ggzwnb.nl
(0164) 28 92 81 / (06) 129 895 02
(bij afwezigheid via Secretariaat Jeugd Bergen op Zoom: 0164-289725)
Aanwezig: maandag, dinsdag & donderdag


Locaties

Drebbelstraat

Drebbelstraat 20
4622 RC Bergen op Zoom
(0164) 28 93 29