Hulp bij psychische problemen

Wat is er aan de hand?

Tussen de 18 en 25 jaar maken jongeren veel veranderingen door. Ze gaan studeren of werken. Je gaat je eigen leven leiden als jongvolwassene, en grotendeels voor jezelf zorgen, zeker als je zelfstandig gaat wonen. Niet alle jongeren worden moeiteloos volwassen. Sommige jongeren hebben problemen waarvoor ze deskundige hulp nodig hebben. Daarbij kan de afdeling Jongvolwassenen van GGZ WNB hulp bieden. Onze hulpverleners zijn gespecialiseerd in psychische problemen bij mensen van ongeveer 18 tot en met 25 jaar.


Het is verstandig om hulp te zoeken:
als je alleen nog maar somber bent of je al heel lang rot voelt; als je regelmatig denkt dat je dood wilt of je jezelf beschadigt;
als je je helemaal terugtrekt in jezelf en geen contact meer hebt met anderen; als je niet meer naar buiten durft;
als je angstig bent; als je niets meer doet omdat je bang bent om te falen;
als je vreemde gewaarwordingen hebt, stemmen hoort of dingen ziet die er eigenlijk niet zijn; als je heel achterdochtig bent;
als je genoeg hebt van je heftige stemmingswisselingen; als je je weer vrolijk en prettig wilt voelen, en minder onzeker wilt worden;
als je niet meer goed functioneert op school of op je werk; als je familieleden of vrienden zeggen dat je hulp moet zoeken;

Hoe roep je hulp in?

Denk je dat je professionele hulp nodig hebt? Ga dan naar de huisarts. Hij of zij kan je een verwijsbrief geven voor behandeling bij ons, of contact met ons opnemen voor meer informatie.