Coronavirus

Informatie voor clienten en naasten over het coronavirus - Laatste update 31-03-2020

GGZ WNB volgt het nieuws over het coronavirus op de voet. Omdat we ons kunnen voorstellen dat er vragen leven, vindt u op deze pagina de belangrijkste informatie over het coronavirus (COVID-19-virus) in relatie tot onze instelling. 

Wij volgen de richtlijnen vanuit  het RIVM, rijksoverheid en GGD en vragen ook cliënten, naasten van cliënten en bezoekers de actuele adviezen op te volgen als ze een afspraak hebben op een van onze locaties. Voor het ondersteunende personeel van GGZ WNB geldt dit advies ook.

Voor het zorgpersoneel van GGZ WNB geldt de speciale RIVM-richtlijn voor zorgprofessionals. 
We beseffen dat deze maatregel gevolgen kan hebben voor de continuïteit van zorg voor onze cliënten. Een afspraak kan mogelijk niet doorgaan, of een bezoek aan een cliënt die bij ons verblijft is niet mogelijk. We hopen dat u begrip heeft voor de situatie, wij willen de continuïteit van zorg en veiligheid voor cliënten en medewerkers zo goed mogelijk waarborgen.

Handhygiëne zeer belangrijk! 
Hygiëne is heel belangrijk als het gaat om het voorkomen van besmetting met het coronavirus. Om mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen adviseren we een goede handhygiëne. Dit houdt in:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg in een afsluitbare afvalbak.
 • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
 • Schud geen handen.

Lees hier het laatste nieuws en updates.

Contact

 • Hieronder de antwoorden op veel gestelde vragen.
 • Het landelijk informatienummer van het ministerie van VWS is 0800 13 51.
 • Algemene informatie over het Coronavirus is te vinden op de website van het RIVM


VEEL GESTELDE VRAGEN
Om u op de hoogte te houden van onze voorzorgsmaatregelen en de verdere ontwikkelingen, hebben wij een overzicht gemaakt met antwoorden op veelgestelde vragen.

Waar kan ik extra hulp/informatie krijgen m.b.t. het cliëntenportaal MijnGGZWNB?
Sinds 24 maart is ons cliëntenservicepunt live. Met dit clientservicepunt light doen wij een handreiking naar onze cliënten om hen te ondersteunen om aan de slag te gaan met het cliëntenportaal MijnGGZWNB en hen zo een snelle toegang te bieden tot ervaringsdeskundige hulp.

Het betreft een telefonische bereikbaarheid voor zowel cliënten op onze wachtlijst als voor cliënten reeds bij ons in zorg, zowel ambulant als klinisch. Het clientservicepunt light wordt telefonisch bemand door ervaringsdeskundigen van GGZ WNB.

Er kan iedere werkdag van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur gebeld worden naar het nummer 0164 - 28 7111. Ervaringsdeskundige collega’s zijn dan bereikbaar om de cliënten te woord te staan. De ervaringsdeskundigen proberen op afstand de cliënten telefonisch te helpen op basis van hun eigen kennis van het cliëntenportaal. Daarnaast kunnen zij de cliënten een luisterend oor bieden en hen daar waar mogelijk wat tips geven om deze periode door te komen.

Waar kan ik terecht met vragen over het coronavirus in relatie tot mijn behandeling?
Bent u cliënt in zorg bij GGZ WNB en heeft u een vraag over de maatregelen die wij hebben genomen rondom corona en uw behandeling? We helpen u graag verder. Uw behandelaar staat nog steeds voor u klaar! We zijn op verschillende manieren te bereiken. Via ons cliëntenportaal MijnGGZWNB of via telefoon. Vanwege drukte kan het zijn dat onze telefonische bereikbaarheid even wat minder is. Vragen die worden gesteld in het cliëntenportaal worden ook zo snel mogelijk beantwoord.

Op welke manier kan ik GGZ WNB het beste bereiken als ik vragen heb over mijn afspraak?
Omdat wij momenteel meer telefoontjes ontvangen i.v.m. vragen over het coronavirus en de genomen maatregelen, zijn onze secretariaten en afdelingen op sommige momenten minder goed bereikbaar. We verzoeken cliënten daarom zoveel mogelijk zoals hierboven al aangegeven om vragen via het cliëntenportaal of de e-mail te stellen. Voor hulp m.b.t. het clientenportaal kunt u iedere werkdag van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur bellen naar het nummer 0164 - 28 7111.

Gaat mijn afspraak bij GGZ WNB door?
Ja, maar alleen telefonisch/online. Wij hebben onze poliklinische locaties in Bergen op Zoom, Roosendaal en Halsteren gesloten, maar behandelingen gaan waar mogelijk zoveel mogelijk telefonisch of online door. Ook worden huisbezoeken tot een minimum beperkt. Deze maatregelen blijven vooralsnog tot nader order van kracht. De poliklinische cliënten worden door hun behandelaar gebeld. Per persoon bekijken we wat er nodig is om de komende weken goed door te komen. Indien nodig wordt met de regiebehandelaar overlegd. De werkwijze voor crisissituaties, intensieve thuisbehandeling en voor cliënten die verplichte zorg ontvangen blijft ongewijzigd.

De locaties die voorlopig hun deuren sluiten zijn:

• Laan van Brabant in Roosendaal
• Louis Porquinlaan in Bergen op Zoom
• Dagopvang Ouderen Roosendaal en Bergen op Zoom
• Polikliniek op Landgoed Vrederust
• Ambulante afdeling van de Schelde in Bergen op Zoom
• Dagactiviteitencentra en inloop van GGZ WNB op diverse locaties in de regio

Wij achten deze sluitingen noodzakelijk om gehoor te geven aan de oproep om alles af te schalen om de veiligheid en gezondheid van cliënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen en het risico van verdere verspreiding van het virus optimaal tegen te gaan. Ook kunnen wij op deze wijze zorgen dat onze kritische zorgprocessen in stand blijven. Wij doen er alles aan om onze zorgverlening zo goed mogelijk te kunnen blijven aanbieden, al is dit soms op een andere manier dan men van ons gewend is.

Gaan de preventiegroepen van Jeugdpreventie WNB door?
Nee, de preventiegroepen en de steunpuntgesprekken mogen wij tot nader order helaas niet door laten gaan vanuit de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die vanuit onze organisatie genomen zijn rondom corona. Omdat het natuurlijk wel heel belangrijk is om juist in deze tijd aandacht te hebben voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen die spanningen en stress thuis ervaren, is het van belang dat de continuïteit van deze groepen waar ze hun verhaal kunnen doen en gevoelens kwijt kunnen, blijft bestaan. Zo ook voor de jongeren vanuit het steunpunt van de Curio-scholen. We houden daarom nauw contact met hen en de ouders. In plaats van elkaar in de groep of in een face to face contact te zien, onderhouden wij nu telefonisch contact. Zo kunnen ouders, kinderen, jongeren en jongvolwassenen toch bij ons terecht en kunnen wij meedenken.
Wij hopen natuurlijk snel iedereen weer te kunnen zien (in de groepen) en dat we alles weer verder op kunnen gaan pakken. Aanmelden voor groepen of gesprekken kan natuurlijk gewoon doorgaan. Wij nemen dan contact op met ouders, jongeren of jongvolwassenen en zullen telefonisch alvast wat vertellen over de groepen of gesprekken. Wanneer het weer kan zullen we natuurlijk meteen een kennismaking thuis doen of in gesprek gaan. Kijk hier voor meer informatie en contactgegevens.

Waar kan ik als niet-cliënt terecht met vragen?
Bent u geen cliënt bij GGZ WNB, maar staat u bijvoorbeeld op de wachtlijst, bent u familie/naaste of heeft u een andere vraag? De collega’s van MIND Korrelatie helpen u graag en zijn elke dag tussen 9.00 en 18.00 bereikbaar voor hulp en advies. Kijk op www.mindkorrelatie.nl of bel 0900-1450. Ook het Rode Kruis is bereikbaar voor hulp en advies. De hulplijn is te bereiken via telefoonnummer 070 - 445 5888.

Kan ik op bezoek komen bij een opgenomen cliënt van GGZ WNB?
Nee, dit is momenteel niet mogelijk. Cliënten die verblijven op Landgoed Vrederust mogen tot nader order geen bezoek ontvangen. Wij begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar we achten deze noodzakelijk om gehoor te geven aan de oproep om alles af te schalen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het virus. Wij stellen de veiligheid en gezondheid van onze cliënten, bezoekers en medewerkers voorop en hopen op deze manier verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zodra dit wel weer kan informeren wij u daarover.

Zijn er binnen GGZ WNB en op Landgoed Vrederust gebouwen en/of afdelingen gesloten?
Ja, wij hebben onderstaande gebouwen en afdelingen tot nader order gesloten om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen:

 • De Sprenge (restaurant, rokersruimte en kiosk) op Vrederust
 • De Ark (kerk) op Vrederust. De kerkdiensten op zondag gaan niet door.
 • De Agger (zwembad) op Vrederust
 • Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen (SBM )op Vrederust
 • Locatie Laan van Brabant in Roosendaal
 • Locatie Louis Porquinlaan in Bergen op Zoom
 • Dagopvang Ouderen Roosendaal en Bergen op Zoom
 • Polikliniek op Landgoed Vrederust
 • Ambulante afdeling van de Schelde in Bergen op Zoom
 • Dagactiviteitencentra en inloop van GGZ WNB op diverse locaties in de regio

Mag ik nog recreëren op Landgoed Vrederust?
Recreanten zoals wandelaars, fietsers, sporters etc. willen we vragen om niet naar Landgoed Vrederust te komen indien dit niet noodzakelijk is. Dit om onze cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen.

Gaan de inlopen van GGZ WNB door?
Nee, tot nader order hebben we besloten alle inlopen te annuleren.

Gaan geplande activiteiten en evenementen door?
Nee, alle activiteiten en evenementen binnen GGZ WNB zijn tot nader order afgelast. Hierbij moet u denken aan bijeenkomsten voor personeelswerving, opleidingen, kennissessies etc.

Gaat de dagbesteding/groepsactiviteiten door?
Tot nader order zijn alle groeps-dagbestedingsactiviteiten opgeschort. De dagbesteding op de klinische afdelingen gaat in aangepaste vorm wel door. Dit betreft namelijk dagbesteding voor cliënten die dagelijks op de afdeling al met elkaar in contact zijn. Uiteraard nemen wij de hygiënemaatregelen goed in acht.

Waar kan ik terecht voor extra hulp of ondersteuning?
U kunt hiervoor terecht bij verschillende hulpinstanties. Hieronder vindt u een overzicht.

 • MIND Korrelatie: MIND ondersteunt mensen met psychische problemen. De periode waar we nu in verkeren is voor velen stressvol. Als u te maken heeft met psychische klachten kan dit nog eens extra gelden. De collega’s van MIND Korrelatie helpen u graag en zijn elke dag tussen 9.00 en 18.00 bereikbaar voor hulp en advies. Kijk op www.mindkorrelatie.nl of bel 0900-1450.
 • Rode Kruis: Cliënten die vanwege het coronavirus in quarantaine of thuisisolatie zitten attenderen we graag op de hulplijn van het Rode Kruis voor ondersteuning. Deze is van 9.00 tot 21.00 uur te bereiken via telefoonnummer 070 - 445 5888.
 • Corona Loket: Voor mensen die angstig, gestrest of somber zijn vanwege het coronavirus. Het loket is bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op nummer 020-2444888.
 • De luisterlijn: Voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor en een goed gesprek. De luisterlijn is 24 uur per dag bereikbaar via 0900-0767.
 • 113 zelfmoord preventie: Eerste hulp bij levenspijn, voor mensen die denken aan zelfdoding. Deze hulplijn is 24 uur per dag bereikbaar via telefoon 0900-0113  
 • ADF Stichting: Angst, Dwang en Fobie stichting voor mensen met angst- en dwangklachten. Op werkdagen bereikbaar van 9.00 -13.30 uur op telefoon 0343-753009       
 • Kindertelefoon: Voor kinderen die vertrouwelijke gesprekken willen voeren en dit niet durven, willen, kunnen met anderen. De Kindertelefoon is bereikbaar van 11.00 tot 21.00 uur op telefoon 0800-0432.  

Staat uw vraag er niet tussen? Mail ons op coronavirus@ggzwnb.nl en wij proberen binnen drie werkdagen u van een antwoord te voorzien.