Klachten

Onze medewerkers doen hun uiterste best. Daar mag je op rekenen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Hopelijk neemt een goed gesprek in zo'n geval je onvrede weg.

Als een gesprek met de betreffende medewerker niet helpt, kun je contact opnemen met diens leidinggevende of zelfs de Raad van Bestuur.

Je kunt hierbij ondersteuning en advies vragen aan de patiëntenvertrouwenspersoon. Als dat niet (voldoende) helpt, kun je de klacht voorleggen aan de klachtencommissie van GGZ Westelijk Noord-Brabant.

Ook kunt u een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg, waarbij GGZ WNB is aangesloten. Meer informatie over deze geschillencommissie lees je op: www.geschillencommissie.nl

Meer informatie & contact

Meer informatie over de klachtenbehandeling door GGZ WNB lees je in de Klachtenregeling Cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant en de Viersprong.

Wil je een klacht voorleggen aan de klachtencommissie van GGZ Westelijk Noord-Brabant? Dan kun je contact opnemen met het Secretariaat Klachtencommissie Cliënten. Hoe de klacht geformuleerd dient te worden, is te lezen in de informatiefolder over de klachtenbehandeling.

Klik hier voor het Meldingsformulier Klachten.

  • Secretariaat Klachtencommissie Cliënten GGZ WNB
  • Postbus 371
  • 4600 AJ Bergen op Zoom
  • 0164 - 28 91 00