ANBI

De Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant en de Stichting Aanvullende Patiëntenzorg staan geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als ANBI ben je verplicht een aantal gegevens te publiceren over bijvoorbeeld het bestuur, beleid en een aantal financiële gegevens. Instellingen die als ANBI zijn geregistreerd, kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, bij erven, schenken en giften bijvoorbeeld. Op deze pagina zijn daarom de benodigde gegevens en documenten opgenomen. Voor algemene informatie over een ANBI verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Het gaat om twee verschillende ANBI’s:

  Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant Stichting Aanvullende Patiëntenzorg
RSIN 8095.37.291 8060.02.414
Contactgegevens Zie contact Hoofdlaan 8, 4661 AA Halsteren
Bestuurssamenstelling Zie pagina 13 van het jaarverslag 2013 Zie document
Beleidsplan Zie hoofdstukken 1, 2, 3 en 9 van het jaarverslag 2013 Zie document
Beloningsbeleid Het beloningsbeleid is conform de CAO GGZ en FWG 3.0. Voor de Raad van Bestuur is dit de NVZD-regeling De Stichting Aanvullende Patiëntenzorg heeft geen personeel. Dit onderdeel is n.v.t.
Doelstelling Paragraaf 1.2 en 1.3 van het jaarverslag 2013 Zie document
Verslag activiteiten Integraag in jaarverslag 2013 Zie document
Financiële verantwoording GGZ WNB heeft uitstel van deponering van de jaarrekening 2013 aangevraagd tot minimaal 15 juli i.v.m. de landelijke problematiek rondom de accountantsverklaringen bij de jaarrekening van de gehele GGZ sector. Dientengevolge is op dit moment nog geen balans en resultatenrekening beschikbaar. De balans en resultatenrekening zijn nog niet definitief vastgesteld. Bijgaande cijfers hebben derhalve de status “concept”.”


Financiële verantwoording 2014

Minister Schippers van VWS heeft in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer (d.d. 28 mei 2015) aangegeven uitstel te verlenen aan GGZ instellingen voor het deponeren van de jaarrekening 2014. Elke instelling dient op basis van dit uitstel tussen 1 juni en 1 december 2015 de jaarrekening 2014 te deponeren. Het verleende uitstel hangt samen met het landelijk stappenplan om te komen tot goedkeurende controleverklaringen van accountants. GGZ WNB maakt gebruik van deze mogelijkheid tot uitstel. Er kan  op dit moment nog geen concrete datum worden gegeven van het moment van deponeren en daarmee het publiceren van de cijfers over 2014 op deze site.

Stichting Aanvullende Patiëntenzorg zal in de bestuursvergadering in juli haar jaarrekening vaststellen. Zodra deze formeel is vastgesteld, zal deze op deze pagina beschikbaar worden gesteld.